Směrnice

rok 2023

č1/2023 Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu 2.3.2023  

rok 2020

č1/2020 Směrnice pro poskytování příspěvku stavebníkům na individuální bytovou výstavbu 11.12.2019  
č2/2020 Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu 14.2.2020  

rok 2016

č1/2016 Směrnice obce Hradec nad Svitavou pro zadávání zakázek malého rozsahu 8.6.2016

rok 2007

č1/2007 Směrnice pro poskytování příspěvku stavebníkům na výstavbu inženýrských sítí 28.6.2007-N

rok 2006

č1/2006 Zásady poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva a zaměstnancům obce Hradec nad Svitavou 23.2.2006