Knihovna

Na obecním úřadě je provozováná knihovna pro občany obce. Využít služeb můžete:

 

otevírací doba: 17 - 18 hod  každý lichý pátek
knihovnice: Blanka Pechanová