Rok 2019

Areálový chodník na Žabce

V rámci revitalizace a úpravy malé vodní nádrže obec nechala podél nádrže opravit starý rozbitý chodník.

Opravu provedla firma: PP-GROUP.cz spol. s r.o.

Cena opravy chodníku činila: 198 557,39 Kč bez DPH.

 

Elektrické kotle do školní kuchyně

Obec v tomto roce pokračovala v modernizaci školní kuchyně a pořídila 2 nové elektrické kotle.

Elektrické kotle dodala firma: Ivan Zerzánek, Myslbekova 1437/11, 568 02 Svitavy.

Cena kotlů: 137 252,87 Kč bez DPH.

 

Hlavní mostní prohlídky

Byla provedena kontrola, zhodnocení technického stavu mostů a fotodokumentace. Celkem bylo zhodnoceno 25 mostů a lávek.

Dodavatel: MDS projekt s.r.o., Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto

Cena: 98.400,- Kč bez DPH

 

Nákup domu čp. 277

Na žádost vedení TJ Hradec nad Svitavou obec odkoupila dům čp. 277 u hřiště. Důvodem je plánované rozšíření a modernizace hřiště. Po odkupu jsme zažádali o demoliční výměr a stavbu odstranili. Uvolnilo se tak místo pro komunikaci a parkoviště.

Celkové náklady činily 490 000,- Kč.

 

Nákup pozemku se stavbou zdroje pitné vody

V 90. letech stát převáděl obcím majetek, zejména pozemky a stavby na katastru obce. Majetek, který nebyl předán, byl vložen do různých státních podniků. V našem případě se jednalo o pozemek a stavbu vodárenského zdroje pitné vody. Po dlouhých letech a vyjednávání se podařilo odkoupit pozemek p.č. 7977, jehož součástí je vodárenský objekt – vodojem. Původní kupní cenu se podařilo snížit o náklady, které obec za předchozí léta do objektu investovala.

Konečná kupní cena činila 620 000,- Kč.

 

Nové herní prvky

Na žádost spoluobčanů dolního konce jsme začali s budováním nového dětského hřiště u výstavního areálu chovatelů. Výstavba je naplánována do několika etap, v roce 2019 byly instalovány hrací prvky za 199.538,- Kč. Na akci byla podána žádost o dotaci z MMR, ale neúspěšně.

Montáž herních prvků provedla firma: Alestra s.r.o. Tišnovská 305, 664 34 Kuřim.

 

Přístupový systém do ZŠ a MŠ

Umožňuje bezpečný vstup do školy a evidenci docházky.

Dodala: Z-Ware s.r.o., Řípská 20a, 627 00  Brno

Cena: 80.500,- Kč bez DPH.

 

Rekonstrukce místní komunikace

Na podzim byl rekonstruován úsek komunikace od čp. 2 (bývalá Lánská škola) až k silnici III. třídy pod sokolovnou.

Celkové náklady z rozpočtu obce: 3.020.587,59 Kč vč. DPH

Opravu provedla firma: PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha10.

 

Rekonstrukce místní komunikace od č.p. 95 po č.p. 155

Celkové náklady: 2.823.744,48 Kč vč. DPH

Opravu provedla firma: PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha10.

 

Revitalizace a úprava malé vodní nádrže

Celková oprava požární nádrže „Žabka“, zvýší biodiverzitu území a zlepší ekologickou stabilitu. V rámci investice byla postavena kořenová čistírna vod.

Celkové náklady na opravu činily 4 480 000,- Kč.

Na akci obec získala dotaci ve výši: 2 000 000,- Kč z Ministerstva zemědělství.

Realizace: PP-GROUP.cz spol. s r.o.

 

Společenský dům Formanka

Na podzim 2019 byla realizována rekonstrukce místnosti v patře – promítací místnost. V původní podlaze promítací místnosti se po probourání podlahy objevily shnilé trámy. Statik doporučil betonovou 6 tun vážící podlahu odstranit a vyztužit ocelovými nosníky. Celkové náklady na opravu činily 710 000,- Kč. Na akci obec získala dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova ve výši 100 000,- Kč.

Práce realizovala firma: Stavební práce Jiří Hlouš, Hradec nad Svitavou 75.

 

Stravovací systém do školní jídelny

Z důvodu modernizace a zjednodušení plateb za stravu byl do jídelny ZŠ a MŠ pořízen nový stravovací systém. Slouží k objednání a odhlašování stravy, platbě za docházku do MŠ a do družiny. Terminál ukazuje vydané jídlo, jméno strávníka, stav jeho konta, nevydanou stravu a další.

Náklady instalace 92.250,- Kč bez DPH.

Systém dodala firma: Z-WARE s.r.o., Řípska 20a, 627 00, Brno.

 

Sypač vozovek

Obec pořídila na sypač vozovek s ovládáním z kabiny vozidla Multicaru. Odběr posypového materiálu (štěrk) je dohodnut s cestmistrovstvím Svitavy.

Náklady pořízení činily: 197.700,- Kč bez DPH.

Sypač dodala firma: AUTO SAS s.r.o., Rychnovská 577, 517 01 Solnice

 

Veřejné osvětlení cesty kolem nádraží ČD

Nedostatečné osvětlení cesty kolem nádraží ČD bylo vyřešeno instalací 7 opěrných bodů se solárním svítidlem.

Celkové náklady činily 198 004,- Kč bez DPH.

Svítidla dodala firma: JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice 196