Řády

rok 2022

č1/2022 Jednací řád rady obce Hradec nad Svitavou 14.11.2022   pdf
č2/2022 Jednací řád zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou 9.12.2022   pdf

rok 2021

č1/2021 Jednací řád rady obce Hradec nad Svitavou 9.12.2021 Word pdf

rok 2015

č1/2015 Jednací řád rady obce Hradec nad Svitavou 16.7.2011 Word pdf

rok 2011

č1/2011 Jednací řád zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou 26.5.2011 Word pdf

rok 2010

č1/2010 Domovní a provozní řád domu s pečovatelskou službou v Hradci nad Svitavou 25.2.2010 word pdf

rok 2009

č1/2009 Řád veřejného pohřebiště 29.1.2009 word pdf

rok 2007

č2/2007 Organizační řád obce Hradec nad Svitavou 2.5.2007 word pdf

rok 2005

č1/2005 Pracovní řád pro zaměstnance obce 1.5.2005 word pdf