Rok 2018

Dodávka počítačů a monitorů do počítačové učebny v ZŠ

Dodavatel: BCOMP.CZ Jaromír Bukovský, Sídliště 1, 789 83, Loštice

Cena: 76.320,- Kč bez DPH.

 

Nové herní prvky na dětských hřištích

Obec rozšířila dětská hřiště o nové herní prvky.

Herní prvky a sestavy dodala firma: Alestra s.r.o. Tišnovská 305, 664 34 Kuřim.

Cena díla: 340 822,40,- Kč bez DPH.

 

Nové vedení AES (nové) veřejné osvětlení

Materiál na nové vedení  AES dodala firma: RoMaRA spol. s.r.o. Nové sady 22, 602 00 Brno.

Cena vedení: 109 842,- Kč bez DPH

Výměnu vedení provedla firma: ECO LED SOL s.r.o., Karlovarská 1104/14 , 161 00 Praha 6

Cena: 173 335,- Kč bez DPH.

 

Odvodnění místní komunikace od č.p. 75 po č.p. 55

Dodavatel stavby: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00  Praha 10

Cena: 191.542,- Kč bez DPH.

 

Oprava schodiště a terasy na Formance

Oprava se týkala vstupní haly (strop, venkovní obložení), terasy, schodiště a podlahy do patra.

Opravy provedla firma: Jiří Hlouš, Hradec nad Svitavou 75, 569 01 Hradec nad Svitavou

Cena díla: 244 448,- Kč bez DPH.

 

Oprava místní komunikace od Svitav-Lánů po č.p. 95

Dodavatel stavby: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00  Praha 10

Cena: 4.144.316,40 Kč vč, DPH.

 

Oprava místní komunikace od č.p. 155 po č.p. 173

Dodavatel stavby: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00  Praha 10

Cena: 2.548.493,80 Kč vč, DPH.

 

Prodloužení kanalizačního řadu

Dodavatel stavby: VHOS a.s., Nádražní 6, 571 01  Moravská Třebová

Cena: 163.770,- Kč bez DPH.

 

Restaurování soch

Obec nechala opravit (restaurovat) sousoší Nejsvětější Trojice a sochy Bolestné Panny Marie na hřbitově v Hradci na Svitavou.

Dodavatel: Hynek Bláha, sochař-restaurátor, 517 71, Vysoký Újezd 1

Cena: 197.000,- Kč bez DPH.

 

Univerzální a šlehací stroj do školní kuchyně

Obec pořídila do školní kuchyně univerzální a šlehací stroj RE 22

Universální a šlehací stroj dodala firma: Ivan Zerzánek, Myslbekova 1437/11, 568 02 Svitavy

Cena stroje: 177 645,- bez DPH.

 

Interaktivní tabule do ZŠ

Interaktivní tabuli dodala firma: AV MEDIA, a.s. Regionální centrum Pardubice 17. listopadu 237, 530 Pardubice

Cena tabule: 71 901,- Kč. bez DPH.