Modernizace přírodovědné učebny ZŠ

Název projektu: Modernizace přírodovědné učebny a bezbariérové řešení základní školy v Hradci nad Svitavou

Popis: Předmětem projektu je provedení stavebních prací zastaralé učebny na novou moderní přírodovědnou učebnu. Nová zrekonstruovaná učebna bude zařízena předměty nezbytnými pro výuku přírodovědného oboru. Dále rekonstrukcí projde kabinet a WC. V návaznosti na přírodovědnou učebnu bude provedena úprava okolní zeleně, aby korespondovala s náplní výuky přírodovědných předmětů. Stavební práce zahrnují vybudování bezbariérového přístup do budovy a vybudování přístavby výtahu, který vyřeší bezbariérový přístup do všech podlaží.

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základní školy Hradec nad Svitavou pro vzdělávání a celoživotní učení prostřednictvím modernizace odborné přírodovědné učebny, co se kvality vzdělávání týče, a zajištění sociální inkluze prostřednictvím zajištění bezbariérové dostupnosti objektu školy. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.