Oprava střechy kostelní věže

Většina obyvatel naší obce v podzimních měsících se zájmem sledovala opravu krovů a střechy věže kostela sv. Kateřiny. Byla to událost mimořádná, která se může opakovat zase až za mnoho desítek let. Zdejší kostel je významná církevní památka a především věž si zachovala ještě středověký ráz. Původně byl kostel opevněn a chránil nejen zdejší vesnici, ale i kupeckou cestu, která poblíž kostela překračovala řeku Svitavu. Při opravě věže došlo k několika významným objevům, které rozšiřují naše znalosti o historii Hradce nad Svitavou. Dle výkresů projektové dokumentace je zděná část věže vysoká 22 metrů. Výška věže po vrchol střechy je 30,5 metru. Nad střechou věže je ještě osazen veliký dvouramenný pozlacený kříž, na kterém je pozlacená báň. Výška věže až po vrchol kříže je více než 33 metru. Protože se do těchto výšin hned tak někdo nepodívá, povězme si něco o kříži a báni, která obsahovala mimořádná překvapení. Celková délka kříže včetně trnu je 314 cm. Délka trnu je 60 cm. Zlacená část kříže je dlouhá 254 cm. Dolní část kolmé části nad trnem je v délce 140 cm válcovitého profilu. Horní část je již vykována v pásovém profilu. Šířka dolního ramene kříže je 97 cm a šířka horního ramene kříže je 70 cm. Délka zlacené části po dolní rameno kříže je 191 cm a po horní rameno 216 cm. Délka od horního ramene po zakončení kříže je 32 cm. Konce ramen i vrcholové zakončení kříže jsou ozdobeny vykovanými trojlístky. Na dolním rameni kříže jsou ve středu na koso připevněny čtyři paprsky, jejichž délka je 18 cm. Zlacená část kříže je u trnu zakončena kruhovou snímatelnou zlacenou podložkou se čtyřhranným otvorem. Báň má přibližně podobu zploštělé koule. Mezi památkáři se takové báni říká také „knoflík“. Naše báň má v průměru 60 cm a vysoká je 40 cm.

Na podzim 2016 byl také zrestaurován a pozlacen kříž a báň. Firma Klepokol ze Svitav, která měla celou opravu na starosti, zhotovila i dvě nová pouzdra či tubusy z měděného plechu. Do jednoho pouzdra byly vloženy zpět staré mince a přidány mince z novější doby, různé papírové bankovky a současné tiskoviny.

Do druhého pouzdra byly uloženy staré listiny a přidány nové. Samostatný zápis zpracovala římskokatolická farnost. Další zápis také připravil obecní úřad a základní škola. Slavnostní okamžik nastal 29. XI. 2016, kdy byly všechny dokumenty, staré i nové, vloženy v kostele za přítomnosti pověřených osob a jejich pomocníků do tubusů a pracovníci firmy Klepokol tubusy zaletovali. 30. XI. 2016 dopoledne byly za sychravého a chladného počasí pozlacený kříž a báň vyzdviženy pomocí vrátku na věž. Oba tubusy osobně vynesl na věž starosta Kamil Pavliš a byl při jejich vkládání do báně. Velkou odvahu projevila i ředitelka zdejší ZŠ paní Eliška Hartmanová se svoji kolegyní, které také vylezly na vrchol věže. Pracovníci firmy Klepokol během krátké chvíle odborně báň a kříž osadili. Ze hřbitova vše sledovali žáci vyšších ročníků ZŠ a další přihlížející. Když byla práce skončena, všichni přítomní se pracovníkům na věži odměnili dlouhým potleskem.

Za několik dnů bylo sundáno z věže lešení a opravená věž se objevila v celé kráse. Na zimním slunci se náhle leskla nová střecha z měděného plechu, která kryje věž a nad věží zlatě svítil opravený kříž s bání. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na opravě střechy věže kostela podíleli a postarali se o zachování naší významné památky pro příští generace.

Mojmír Fadrný, 2. ledna 2017

Vkládání listin a mincí do tubusu

 

Starý tubus

 

Nová kopule

 

Pohled z kostelní věže