Soutěž Vesnice roku

Vesnice roku

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem “Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

Na jaře 2017 jsme se rozhodli, že i naši obec přihlásíme do soutěže. Znamenalo to několik hodin a dní příprav, ale stálo to za to. Díky mnohým pomocníkům jsme vše zvládli podle představ a čekali na hodnotící komisi, která 16. června přijela a my jí mohli naši obec představit.

V letošním roce bylo celkem přihlášeno 213 obcí a nejpočetnější zastoupení měl Pardubický kraj s 27 soutěžícími obcemi. Soutěžilo se ve čtyřech různých oblastech a nejvyšší ocenění – tzv. Zlatou stuhu získala obec Lukavice, okr. Ústí nad Orlicí. Toto ocenění je uděleno obci, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech níže posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.

Posuzovaná odvětví a další ocenění:

Bílá stuha – za činnost mládeže (získala obec Břehy, okr. Pardubice)

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu a péči o veřejné prostranství (získala obec Hradec nad Svitavou, okr. Svitavy)

Modrá stuha – za společenský život (získala obec Poběžovice u Přelouče, okr. Pardubice)

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí (získala obec Poříčí u Litomyšle, okr. Svitavy)

Jako vítěz Oranžové stuhy Pardubického kraje postupujeme do celostátního kola, jehož vyhlášení bude probíhat v termínu 4. - 8.9.2017. Již teď však víme, že jsme pro obec získali nejen ocenění, ale i finanční prostředky, které jsou, jak všichni víme, neméně důležité pro další rozkvět naší obce.

Foto z návštěvy krajské komise

Foto z vyhlášení krajského kola v Lukavicích

Vyhlášení celostátního kola v Senátu ČR