Sbírka humanitární pomoci Ukrajině pokračuje

Vážení spoluobčané, první část sbírky pomoci pro Ukrajinu proběhla úspěšně, za což vám patří velký dík. Trvanlivé potraviny jsme odvezli na Informační středisko do Svitav. Zde se soustřeďuje část, která bude využita pro ty, kteří budou ubytováni v našem regionu. Druhou část, zejména oblečení, deky, spacáky, lékárničky aj. jsme v sobotu 12.3.2022 odvezli na centrální sklad do České Třebové.

Jak jste již byli informováni sbírka pokračuje a věci lze v pracovní době v pondělí a ve  středu (7.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 hod) a také ve čtvrtek od 13.00 do 15.00 hod předat na Obecní úřad. Sbírka šatstva je pozastavena a probíhá sběr volně prodejných léků, drogerie, trvanlivých potravin, čistých nepoužitých dek a spacáků. Odvoz opět zajistí naši hasiči.

Vedení obce

Foto Leoš Štefka:

Naklání sbírky do vozidla Sboru dobrovolných hasičů a vykládání v centrálním skladu v České Třebové