Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky s názvem "Protipovodňová opatření pro obec Hradec nad Svitavou"

přílohy: