Nabídka č. 9-2018 na prodej části pozemku

přílohy: