Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR

přílohy: