Volné pobíhání zvířectva po obci

Na základě stížností občanů Hradce nad Svitavou připomínáme všem majitelům psů a drůbeže, aby si své zvířectvo hlídali tak, aby nedocházelo k volnému pobíhání

po obci a znečišťování veřejných nebo soukromých pozemků. "Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13

odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání. Za toto jednání může být uložena v přestupkovém řízení pokuta až do výše 50 000,- Kč." Každý kdo si pořídí jakékoliv zvířectvo

je povinen se o něj řádně starat a zabezpečit proti volnému pobíhání a znečišťování veřejných pozemků a ohrožení jiných osob.