Usnesení o odročení dražebního roku nemovitých věcí

přílohy: