Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

přílohy: