Informace o době a místě konání II. kola

přílohy: