Poplatek za psa

Poplatek za psa činí 100 Kč za prvního a 200,- Kč za každého dalšího psa a je splatný do konce května. 

Úhrada může být provedena v úřední dny hotově v pokladně OÚ nebo převodem na účet č. 1283338339/0800, VS 999+číslo popisné.