Poplatek za odpady

Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Hradec nad Svitavou č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Na rok 2023 poplatek činí 900,- Kč na poplatníka. Poplatek je splatný do 30. června 2023. 

Úhrada může být provedena v úřední dny hotově v pokladně OÚ nebo převodem na účet č. 1283338339/0800, VS 999+číslo popisné.