Usnesení o nařízení dalšího el. dražebního jednání

přílohy: