Poplatek za KO a poplatek za psa

Poplatky za odpady

Místní poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019 je ve výši 630,- Kč/občana.

Poplatek je splatný do konce června, úhrada může být provedena v úřední dny hotově v pokladně OÚ nebo převodem na účet č. 1283338339/0800, VS 999+ číslo popisné. Od poplatku je osvobozeno třetí a každé další dítě žijící ve společné domácnosti, které v kalendářním roce platby dosáhlo nejvýše 14 let věku.

Poplatníkem je každý občan s trvalým pobytem nahlášeným v obci. Dále se platí základní poplatek za trvale neobydlený objekt.

Poplatek za psa

Poplatek za psa činí 100,- Kč za prvního a 200,- Kč za každého dalšího a je splatný do konce května

Úhrada stejná jako u poplatku za odpady.