Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy- Změna č. 1 územního plánu Hradec nad Svitavou

přílohy: