KO 2018

Upozorňujeme občany, že se blíží splatnost poplatku za odpady, tj. do 30.6.2018. Při nedodržení termínu hrozí až trojnásobné penále.