Veř. vyhláška o možnosti převzít písemnost

přílohy: