Volby do ZO 2022

Volby do zastupitelstva obce se uskuteční dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Místem konání voleb do zastupitelstva obce ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR (občanský průkaz, cestovní pas, atd.)

Při volbách do zastupitelstva obce může volič hlasovat pouze ve svém "domovském" volebním okrsku, tedy v okrsku v místě svého trvalého pobytu.