Obecně závazné vyhlášky

rok 2016

č1/2016 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.6.2016
č2/2016 OZV o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce Hradec nad Svitavou a vymezení prostoru pro jejich volné pobíhání 15.6.2016

rok 2015

č1/2015 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a dostraňování odpadů 24.6.2015

rok 2009

č4/2009 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 28.5.2009
č5/2009 OZV o místním poplatku ze psů 17.12.2009