Posuzování vlivů na životní prostředí silnice I/43

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II - silnice I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov

přílohy: