Poplatek za odpad

Poplatek za komunální odpad

Sazba 600,- Kč za kalendářní rok na osobu.

Poplatek je splatný nejpozději do 30. června.

Platba hotově na OÚ nebo na účet:

č. ú. 1283338339/0800, VS 999 + číslo popisné