Výstava Flora Olomouc

Dne 22.4. pořádá kulturní komise zájezd na výstavu Flora Olomouc.

Doprava bude stát každého účastníka asi 100,- Kč.

Vstupné si hradí účastníci na místě sami.

Odjezd autobusu 22.4 v 8 hod. od kostela a dále po zastávkách.

Zájemci o tento zájezd se hlaste: p. Vařejka - tel. č. 777 149 482

                                                     p. Ištvánková - tel. č. 736 450 523

                                                    OÚ - tel. č. 461 548 156